Callback Lim10Ata\Flatix\xfwidgets::gethtml is invalid (error_invalid_class).

Org.tr transfer işlemi için istenilen evraklar

ORG.TR ,Vakıf, dernek, sivil toplum teşkilatı vb. Kuruluşlar ve oluşumlar amacıyla alt alan adıdır.


Kimler org .tr uzantılı domain kaydedebilir?


Dernek ve Vakıflar


Dernek ve Vakıflar


a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Dernekler amacıyla, dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfası idare kurulu doğrulusunda onaylanmış durumu ile,
c) vakıflar amacıyla, vakıf senedinin ilk üç sayfası ile son sayfası idare kurulu doğrulusunda onaylanmış durumu ile,
Kar hedefi gütmeyen oluşumlar


a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Proje ve kongre gibi kar hedefi bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci seviye alt alan adına başvurabilmesi amacıyla en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.


İdari Sorumlu Degişiklik formu (kaşeli imzalı),
a) Dernek tüzüğünüzün ilk 5 sayfası (dernekler idare kurulu doğrulusunda onaylı durumuni),
veya
b) Vakıflar amacıyla, Vakıf senedinizin ilk beş sayfası.
 
Üst