Callback Lim10Ata\Flatix\xfwidgets::gethtml is invalid (error_invalid_class).

Gov.tr transfer için istenilen evraklar

GOV.TR, T.C. Devlet kurum ve kuruluşları amacıyla alt alan adıdır.


Bu alan adının tahsis edilmesi amacıyla alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı doğrulusunda verdiği antetli kağıt üstünde imzalı ve kaşeli izin belgesinin “.tr” alan adı yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.


Her ilin adı “.gov.tr” kısmı altında valiliklere tahsis edilir (örneğin;antalya.gov.tr, rize.gov.tr).


Her ilçenin adı ise “.gov.tr” kısmı altında kaymakamlıklara tahsis edilir (örnegin, beykoz.gov.tr, altindag.gov.tr) Bu kurallara ek olarak “.tr” alan adı yönetiminin diger genel kuralları uygulanır.


GOV.TR TRANSFER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,


İdari mesul degişiklik formu (kaşeli imzalı),
 
Üst