Callback Lim10Ata\Flatix\xfwidgets::gethtml is invalid (error_invalid_class).

COM.TR Domain Tescilini İçin Göndermeniz Gereken Evraklar;

COM.TR Domain Tescilini İçin Göndermeniz Gereken Evraklar;
Tüm .TR uzantılı domain müracaatı amacıyla muhakkak Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) iletilmelidir. Ekteki dökümanı bilgisayarınıza indirerek doldurabilirsiniz. Dilekçe ortamındaki, takip numarası kısmını boş olarak diger idari mesul kodu, ödeme mesul kodu, teknik mesul kodu alanlarını FP39-METU olarak kalması gerekmektedir. Bu alanların dışındaki ad-soyad (firma sahibine ait), domain ismi, e-mail, telefon ve adres verilerini doldurarak firma sahibinin imzası ve firmaya ait kaşeyle birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Talep edilen bütün domain adları (alan adı) beyan edilecek belgedeki unvan ile birebir aynı olmalıdır. Tahsis edilecek alan adları amacıyla alakalı kuruluşca “.tr” alan adı yönetimine iletilen belgeler değerlendirilirken; alakalı belgede yer alan marka, ticaret ünvanı vb.’ nin “ayırt edici” ve “temel nedenini meydana getiren ibareler temel alınır.İlgili ünvan ya da markanın yardımcı nedenini meydana getiren ve etkinlik kısmı yada sektörü vb. Tanımlayan nedenler temel neden olarak değerlendirilmez.
Örneğin; “ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.” ayırt edici ve temel öğeyi meydana getiren “ornek.com.tr” ya da “ornektekstil.com.tr” alan ismini alabilir. “tekstil.com.tr”, “ithalat.com.tr”, “ihracat.com.tr”, “ticaret.com.tr” alan isimlerini alamaz.


Vergi levhası muhakkak belge olarak kabul edilmemektedir.


LTD ve A.Ş, Şahıs İşletmeleri; Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) iletilmelidir,


Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı. Faaliyet belgeleri son altı (6) ay amacıyla alınmış olmalıdır.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi”
Not: Alan adı tahsis formu haricindeki belgelerden bir tanesi yeterlidir.


Marka Tescil Sahipleri;
Şahıs olarak COM.TR domain satın alabilmek istiyorsanız yada firma ünvanınız alabilmek istediginiz domain ile uyumlu degil ise alabilmek istediginiz ismin marka tescilini yaptıra bilir ve COM.TR domaini alabilmek amacıyla marka tescil müracaatnuzun sonuç vermesini beklemeden ,marka müracaat belgenizle birlikte 1-2 gün ortamında COM.TR domaininizi tescil ettire bilirsiniz.


Marka tesciliniz var ise aşagıdaki evrakları göndermeniz gerekmektedir.
Marka tescil Belgesi Sahipleri,
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
c) Kesinlikle talep edilen Domain adı marka tescil belgesindeki isimle birebir aynı olmalıdır.
d) Marka Sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi.
e) Eğer Marka üstünde rastgele bir devir prosedürü yapılmış ise Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Devir sözleşmesi iletilmelidir.
f) Marka tescil belgesi aniden çok şahıs adına ise herbir şahsın kimlik fotokopisi ve dilekçede imzalı ile ismi yer almalıdır.


Marka Nedir?


Marka, bir teşebbüsün mal ya da hizmetlerini bir diğer teşebbüsün mal ya da hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, şahıs adları dahil, bilhassa sözcükler, şekiller, harfler, sasenear, malların şekli ya da ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen ya da benzer bicimde ifade edilebilen, baskı yolu ile yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir. (556sy. KararnameMadde 5) Patentli bir icat; tıpkı işle alakalı alınıp, satılabilen, kirkısmıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi icat sahibinin mülkiyeti durumuna gelir. Patentler alındıkları ülkeler amacıyla hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, yalnızca Türkiye içersinde sahibine hak karşılamaktadır ve patentli ürünleri diğerlarının Türkiye'ye ithal etmesi halinde, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Diğer bir tanım ile ; Firmanızın tüketiminde tespit edilen ve müşterilerinize karşı ayırt edici bilhassar taşıyan; kuruluşunuzun kurumsal imajını diğer şahıs ve kuruluşlara karşı açık şekilde ifade eden her türlü işareti MARKA olarak tanımlıyoruz.


ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ :


HER BİR SINIF İÇİN MARKA BAŞVURU ÜCRETİ 129TL(hizmet bedeli) + 360 TL = 489 TL
EK HERBİR SINIF İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ 80TL(hizmet bedeli) + 240 TL= 320 TL


**Tescil belgesi planlama harcı (yaklaşık 1 sene sonra yatırılacak) 820 TL dir.


Marka tescil ile alakalı daha çok bilgi alabilmek dilerseniz url adresinden incelemenizi yapılabilir yada “216 329 9393” nolu hattımızdan marka tescil departmanımızdan destek alabilirsiniz.


Diger işletme sahipleri amacıyla lüzumlu evraklar;


İrtibat büroları
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"


Süresiz yayınlar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Yayının Aslı
c) Başvuru sahibi şahıs ise, kimlik fotokopisi


Yabancı kuruluşların, Türkiye distribütörü, temsilcileri
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Başvurulan alan adına ait tescil belgesi ( vatan dışı marka ya da resmi kuruluşlardan alınmış sicil tasdiği)
c) İsim sahibi şirketin müracat edilen alan isminin distribütör ya da temsilci şirket doğrulusunda alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üstünde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi, (Türkçe ve İngilizcesi)
d) Türkiye’de başvuran firmanın Ticaret sicil kaydı belgesi.


Yurt Dışı Başvuruları
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) For the applications made by the legal entities and organisations; the official documents required must certify that the domain name you apply for is your registered trademark or corporate name. One official document that appropriate for the application, which may be "Commercial Registration Certificate", "Trademark Registration Certificate" etc., is sufficient to register a ".tr" domain.
c) Furthermore, foreign applicants are to prove business activity in Turkey or have a business relation with a company that is domiciled in Turkey and provide supporting official documents such as franchising agreement, distribution agreement, invoice, custom papers etc.


For any other situation apart from foregoing, you are required to perform your çevrimiçi application and then submit your document(s). You will be informed immediately after your application and document(s) are evaluated.


Dergi ve gazeteler
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Derginin/gazetenin aslı
c) Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi
d) Başvuru sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi


Çiftlikler
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) bağlı olduğu ziraat odasından kayıt belgesi


Gemiler
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi


Fuarlar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"


Fuarlar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"


Özel numaralar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"


İlaç isimleri
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi


Yerleşim isimleri
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) İlgili yerleşim birimine ait portal meydana getirmek amacıyla, başvuran belediyeler amacıyla belediye diğernı imzalı talep yazısı.


Ad-Soyad .com.tr ve .net.tr (belge gerektirmez)
A ) Başvuru esnasın da alakalı etkileşim formlarına tc kimlik ve ad soyad verileri düzgün girilmesi halinde prosedür çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir.


B ) Ancak, kimlik verileri ile müracat edilen alan isminin birebir uyuşmaması ya da Tc Kimlik sistemine bağlanırken teknik bir sorun oluşması halinde, T.C. kimlik numarası tespit edilen nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üstünde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının olduğu bir internet sayfasından alınan çıktının fotokopisi,


C ) Ekstra belge istendiği hallerde Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) da iletilmelidir.


Örnegin: ‘ORHAN VELİ KANIK’ isimli bir şahıs orhanvelikanik.com.tr, orhan-veli-kanik.com.tr, orhan-velikanik.com.tr, veli-kanik.com.tr, ovelilanik.com.tr, o-veli-kanik.com.tr, orhanvkanik.com.tr, orhan-vkanik.com.tr, orhan-v-kanik.com.tr, velikanik.com.tr, orhankanik.com.tr, orhan-kanik.com.tr, orhanvelikanik1.com.tr, orhan1kanik.com.tr vb. Şeklinde türetilecek alan isimlerini alabileceklerdir.


COM.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR


Domaini firma evrakları ile tescil etmişseniz,
1. Firmanıza ait imza sirküleri ve “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
2. Domaini Marka tesciliniz ile kayıt ettirdiyseniz,
b) Marka tescil belgesi ile birlikte marka tescil şahıs adına ise kimlik fotokopisi ve imzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak göndermeniz gerekmektedir.
c) Marka tesciliniz firma adına ise Marka tescil belgeniz, imza sirküleri ve kaşeli imzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.


AD-SOYAD.COM.TR/NET.TR TRANSFER


• Tr uzantılı Domain Transfer formu (kaşeli imzalı),


• Kimlik Fotokopisi.


NOT: COM.TR domaininizi almış oldugunuz marka tescilini daha sonra bir diğersına devretmişseniz, domainin etkileşim verilerinin degiştirilmesi amacıyla;


TPE den marka devir sözleşmesi, noterden alınmış marka devir sözleşmesi, devreden ve devir alan bireylerin kimlik fotokopileri ve “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak tarafımıza imzalı bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 
Üst