Köken Aile Açılımı
Bu kavram ilk olarak Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından bulunmuş bir tekniktir. Genellikle kişinin içsel oluşumunun aile sistemi aracılığıyla bir anlam kazandırmasına odaklanma sürecini anlatmaktadır. Bu kavrama göre kişi artık sadece bireysel olarak değil bir bağlam bütünü içindeki bileşenler olarak yansımaktadır.

Bu kavramın önemi kişinin toplumsal ilişkilerinde ya da bireysel farkındalığında da etkilenmiş olduğu ana unsurun aile aracılığıyla hareket ettiği fikrinden gelmektedir. Dolayısıyla köken aile açılımı ve aile bağlantısı birbiriyle bir bütün halindedir. Özellikle yetişkinlik döneminde verilen kararlar şimdiki sorun ve çözümler açısından rol oynayan bir etkiye de sahip olmaktadır.